Contrastele din MCI privind gestionarea evaluării proiectelor naționale de cercetare. Episodul PCCDI vs. PD + TE

NOU: 26 ianuarie 2018

Aflăm că săptămâna aceasta începe contractarea Proiectelor complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI). Printr-o informare apărută pe site-ul UEFISCDI ni se comunică practic că proiectelor declarate câștigătoare în primă fază li se va reduce bugetul cu ~ 30%, chiar dacă bugetul competiției a fost suplimentat cu ~ 75 milioane lei, se va prelungi perioada de implementare cu 3-8 luni, și se vor elimina procentele impuse, prin pachetul de informații, categoriilor de buget: proiecte componente, cecuri şi management.

La cele de mai sus noi am mai fi adăugat: având în vedere că evaluarea acestor proiecte s-a făcut cu experți evaluatori supercalificați, implicit cititori în stele, aceștia au fost în măsură să aprecieze inclusiv impactul pozitiv pe care l-ar avea diminuarea cu 30% a bugetelor și prelungirea perioadei contractuale. Bineînțeles, tot acești experți evaluatori și-au dat seama că banii tăiați de la cei fruntași, completați cu cele 75 de milioane suplimentare, vor ajunge să hrănească gurile flămânde ale celor care au căzut sub linie, dar nu mai jos de rata unitară de succes de 23% (nu 50, nu 40, ci 23%).

Dar stați un pic, nu evaluatorii au făcut aceste propuneri?! Pfff! O fi MCI, însuși?! Da, așa este! MCI le-a spus evaluatorilor „mulțumesc de efort”, ne descurcăm noi de aici, că doar avem noi pix în mână și putem da banii unde trebuie și cât trebuie.

Atenție! Tot MCI spune că nu mai contează ce procent aloci pe categoriile de buget. Cu alte cuvinte, limita de 5%, de exemplu, impusă pentru activități de management, poate fi umflată după bunul plac. Mai țineți minte când vă spuneam că ridicarea plafonului salarial la 50 EUR pe oră pentru cercetători va favoriza în primul rând managerii din cercetare?

Situația prezentă în „meciul” PCCDI vs PD + TE stă așa:

Buget total
PCCDI – 435 milioane lei
PD + TE – 85 milioane lei

Dată de depunere a proiectelor
PCCDI – 25 august 2017
PD + TE – 10 ianuarie 2017

Stadiul evaluării:
PCCDI – fază de contractare
PD + TE – evaluare în curs pentru PD și finalizată parțial pentru TE

Informarea privind contractarea PCCDI începe așa: „Având în vedere complexitatea procesului de evaluare…”

Cum explică MCI rapiditatea cu care s-a făcut evaluarea aceasta complexă, în timp ce evaluările pentru proiectele de tip Postdoc și Tinere Echipe (vezi bugetul lor comun comparativ cu cel al PCCDI) nu sunt finalizate încă, la mai bine de un an de la depunere?

Ceea ce face MCI cu aceste evaluări este o bătaie de joc la adresa segmentului tânăr din rândul cercetătorilor (nici nu mai pomenim ce este scris în programul de guvernare în privința modului în care aceștia vor fi stimulați, pentru că sunt clar vorbe în vânt, aruncate acolo din avânt propagandistic).

Din punctul nostru de vedere modificarea din mers, în repetate rânduri, a regulilor jocului în competiția PCCDI denotă fie amatorismul celor de la butoanele cercetării, fie reaua intenție de a direcționa banii discreționar. Pachetul de informații în baza căruia a fost deschisă această competiție a fost făcut ferfeliță în mers: nu s-a respectat calendarul, s-au dat bonificații la punctaje neprevăzute în acesta, s-au redimensionat perioadele de implementare, s-au diminuat bugete negociate în cadrul ședințelor de panel, s-au stabilit criterii suplimentare pentru evaluatori a.î. aceștia să poată fi și aplicanți în cadrul competiției, s-au eliminat procentele impuse categoriilor de buget etc.

Au fost 375 de proiecte depuse în cadrul competiției PCCDI. În prima etapă au fost înregistrate 117 contestații (2 soluționate pozitiv), iar în cea de-a doua 56 (nu se știe câte au fost admise). Vă lăsăm pe dvs. să calculați procentul directorilor de proiect care au contestat procesul de evaluare.

Pornind de la folosirea evaluatorilor cu afiliere în România, aflați inevitabil în conflict de interese (apropos, Ad Astra adună dovezi în acest sens în vederea unei noi acțiuni în instanță sau sesizări ale CNE), continuând cu modificări ale regulilor care au guvernat așa-zisa competiție și culminând cu diminuări ale bugetelor proiectelor declarate câștigătoare, ne întrebăm și noi dacă Prof Dr Tudor Oprea nu are dreptate în comentariul d-lui de la finalul acestui articol?

Și totuși, cum rămâne cu evaluările proiectelor de tip PD și respectiv TE? În privința celor din urmă la domeniul Chimie s-a întâmplat ceva care ne duce cu gândul la „vremurile bune”, când câștigătorii se știau dinainte, iar competițiile erau făcute de dragul de a fi făcute (ceva de genul evaluărilor programelor Nucleu). Așadar, la Chimie, dragi cititori, comisia de soluționare a contestațiilor a considerat că au toate atribuțiile și priceperea necesare să treacă peste notele date de cei 3 evaluatori independenți și ulterior de membrii panelului, a.î. să facă ei o listă finală „după chipul și asemănarea lor”. Mai multe despre aceasta în comunicatul Ad Astra.

Apropos de evaluările de la PD și TE, încă mai așteptăm răspuns din partea membrilor CNCS la scrisoarea noastră deschisă, în care solicitam lămuriri asupra modului în care au fost aleși evaluatorii, dacă aceștia au respectat criteriile minime impuse prin pachetul de informații al competiției, și cum s-a evitat conflictul de interese.

Good night, and good luck


Articolul inițial:

 • Ministerul Cercetării și Inovării are în prezent în desfășurare trei competiții majore de proiecte de cercetare, parte a PNCDI 3: PCCDI, PD și TE. Toate sunt parte a P1- Dezvoltarea sistemului național de CD, unul din cele patru mari programe ale PNCDI 3.

Câteva date despre cele 3 competiții:

Buget total
PCCDI – 360 milioane lei
PD + TE – 85 milioane lei

Posturi prevăzute în propunerile de proiecte
PCCDI – 26.151 (conform UEFISCDI)
PD + TE – 6.426 (am aproximat 2 posturi pentru un proiect PD și 4 posturi pentru unul TE)

Dată de depunere a proiectelor
PCCDI – 25 august a.c.
PD + TE – 10 ianuarie a.c.

Stadiul evaluării
PCCDI – rezultate preliminare afișate în 21 septembrie; dată estimată de finalizare a evaluării 26 septembrie a.c.
PD + TE – 64% și respectiv 75% din fișele individuale de evaluare alocate; dată estimată de finalizare a evaluării necunoscută.

Datele de mai sus vin în contradicție cu programul de guvernare actual care prevede „reducerea migrării cercetătorilor români peste hotare.”. Din punctul nostru de vedere, exemplul de mai sus, în care evaluarea competițiilor PD și TE trenează de luni de zile (evaluarea trebuia finalizată în aprilie a.c.), arată lipsa de interes a MCI față de resursa umană tânără, care inevitabil va migra peste hotare sau expertiza i se va dilua în țară fie prin perioade de șomaj fie prin angajarea pe posturi tangențiale pregătirii lor.

Nu ne putem explica altfel cum o competiție de anvergura PCCDI poate fi evaluată în 3 săptămâni, iar competițiile PD și TE își așteaptă încă evaluatorii.

Mai sunt câteva aspecte de punctat vis-à-vis de contrastul dintre gestionarea celor două tipuri de competiții, care ridică semne de întrebare asupra intențiilor MCI de reformare sau sprijinire a cercetării din România:

 1. Evaluarea PCCDI intră sub incidența unei acțiuni în instanță prin care se cere suspendarea ordinului de lansare al competiției. Cu toate acestea MCI a decis să continue evaluarea (în ritm alert chiar) și presupunem că va iniția curând și contractarea proiectelor declarate câștigătoare. Din punctul nostru de vedere, ar fi fost mai simplu ca MCI să anuleze acel ordin și să relanseze competiția, acum existând riscul ca toate contractele semnate în baza acestui ordin să fie lovite de nulitate, în eventualitatea în care acesta este suspendat. Motivul acțiunii în instanță este că această competiție a fost lansată cu încălcarea unor prevederi legale:
  • Numai entitățile evaluate și clasificate sau certificate corespunzător ar trebui să poată beneficia de această finanțare, dar aceste condiții nu au fost specificate în pachetul de informații;
  • Contrar prevederilor legale, pachetul de informații nu a prevăzut „oportunitatea transmiterii de către ofertanţii de proiecte a unor observaţii la argumentele evaluatorilor” și nici o perioadă de contestații antemergătoare publicării rezultatelor finale. Trebuie menționat că prezența directorului de proiect în fața panelului nu poate ține locul perioadei de contestații de după afișarea rezultatelor preliminare, mai ales că în cadrul panelului nu pot fi prezenți toți cei 3 evaluatori independenți care au evaluat propunerea. Or, acea prevedere legală omisă din pachetul de informații dădea posibilitatea directorului de proiect să se adreseze celor 3, urmând ca aceștia să ajungă (sau nu) la un consens privind nota finală. Dacă nu ar fi existat un consens propunerea ar fi ajuns în panelul de discuții.
 2. Suplimentar motivelor legale invocate mai sus:
  • Pachetul de informaţii nu a fost supus dezbaterii publice, prin publicare pe pagina de internet proprie, cu cel puţin o lună înainte de lansarea competiţiei; dezbaterea publică a pachetului de informații a durat patru zile;
  • Cererile de finanțare au fost depuse în limba română (deci potențialii evaluatori internaționali nu ar avea acces la proiecte).
 3. Nu am înțeles nici graba cu care a fost lansată această competiție, în luna august („lună de concedii”), nici termenul relativ scurt de depunere al proiectelor de asemenea anvergură (6 săptămâni). De remarcat că pentru proiectele de tip PD și TE a existat un termen de depunere de 2,5 luni, în contextul în care bugetul unui proiect PCCDI este de 7,5 milioanei lei, iar cel al unui proiect PD/TE de 250/450 mii lei.
 4. MCI dovedește că poate realiza evaluarea unei competiții de tipul PCCDI într-un timp record, în timp ce competiții de anvergură mult mai mică, dar de importanță vitală pentru susținerea segmentului tânăr al cercetătorilor (i.e., PD și TE), sunt neglijate.
 5. Probabil că această rapiditate cu care se face evaluarea în cazul competiției PCCDI se datorează folosirii evaluatorilor români, prin introducerea acelei prevederi care exclude de facto evalutorii străini din evaluare. Asupra acestui aspect nu vom mai insista, dar îndrumăm cititorul spre articole apărute în revistele Nature și Science (printre altele).
 6. Pe de altă parte, proiectele PD și TE trebuie evaluate conform pachetelor de informații de la lansare, care prevăd că evaluatorul trebuie să îndeplinească dublul criteriilor de vizibilitate internațională impuse aplicantului. În condițiile în care MCI a cerut UEFISCDI să folosească evaluatori români care  să aibă titlul de Conf/Prof sau CS 2/CS 1 concluzionăm că aceștia sunt greu de găsit printre cercetătorii români, din moment ce evaluarea este mult întârziată; unul din argumentele principale pentru folosirea evaluatorilor internaționali este tocmai insuficiența cercetătorilor români de talie internațională și/sau inexistența acestora pe diferite domenii.
 7. Un document remis recent INCD-urilor de către MCI întărește concluzia noastră că experții români disponibili ca evaluatori reprezintă o resursă limitată atât numeric cât și în privința competențelor acestora pe diferite domenii și subdomenii științifice. În același timp ne îngrijorează faptul că la nivelul MCI nu există o evidență clară cu cercetătorii din INCD-urile din subordine.

În încheiere reiterăm punctul nostru de vedere, detaliat în ultimul articol de pe blog, conform căruia competițiile de tip PD, TE și PCE trebuie să fie prioritare în sistemul românesc de cercetare.

Solicităm MCI să respecte termenele prevăzute în ordinele de lansare ale competițiilor (care să fie la rându-le emise în spiritul și litera legii), în speță finalizarea la timp a evaluării și contractării, precum și revenirea la bunele practici în domeniu, prin folosirea evaluatorilor internaționali.


Abrevieri:
PCCDI – Proiecte complexe realizate în consorţii CDI
PD – Proiecte de cercetare postdoctorală
TE – Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente
PNCDI 3 – Programul Național de Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020
MCI – Ministerul Cercetării și Inovării

9 comentarii la „Contrastele din MCI privind gestionarea evaluării proiectelor naționale de cercetare. Episodul PCCDI vs. PD + TE”

 1. Ceea ce descrieți voi este absolut jenant. Este clar că MCI are “clienți” care au nevoie acută de finanțate din fonduri publice.

  Cui îi pasă că mai zboară un stol de tineri capabili? În fond, rămân mai mulți bani pentru noi, cei care ne zbatem zi de zi în patria mumă, jucând după reguli balcanice și furând salam cu soia…

  1. Lipsa transparenței în alocarea banului public este cea mai mare problemă, din punctul meu de vedere. Această competiție, PCCDI, face parte dintr-un pachet de competiții gestionat de UEFISCDI. Tot pachetul acesta înseamnă mai puțin de ¼ din bugetul MCI. Un alt sfert merge spre INCD-uri, iar 50% din bugetul MCI merge spre categoria „altele”… Dacă este cum zici tu și acești „clienți” ai MCI există, eu zic că aici ar fi ciolanul mai mare.

   Noi am propus într-un articol anterior alocarea a 300 milioane lei anual (adică ~18% din bugetul anual al MCI) pentru finanțarea programelor Postdoctorale, Tinere Echipe și Proiecte Complexe de Cercetare. Numai asta dacă s-ar face constant și cu o evaluare transparentă (musai cu evaluatori internaționali) „brain drain”-ul ar fi încetinit (nu stopat și nicidecum „reverse brain drain”, de care se vorbește în programul de guvernare).

 2. Institutiile au primit de la minister ordin sa verifice ca cel putin 75% dintre potentialii evaluatori sunt in BrainMap. Nu mi se pare in schimb “ciudata” aceasta graba de evaluare la PCDDI, data fiind interpretarea pe care a dat-o zvonistica (probabil ca este si realitatea) conform careia acest program inlocuieste programul de finantare Nucleu.

  1. Pentru conformitate:
   – documentul trimis de MCI spre INCD-uri cere să vadă dacă 75% din CS și IDT sunt înscriși în BrainMap. Printre aceștia vor fi și CS și CS III, care nu sunt eligibili pentru a fi evaluatori, conform noilor standarde.
   – PCCDI nu are cum să înlocuiască Nucleul, finanțarea acestuia fiind reglementată prin HG 1023/2015, încă în vigoare.
   – nu am spus că graba în evaluare ar fi „ciudată”. Am spus că nu înțelegem graba cu care a fost lansată competiția, timpul scurt pentru depunere etc. Remarcam, de asemenea, contrastul existent între procesul de evaluare al competițiilor PD și TE, pe de o parte, și PCCDI pe de alta.

  1. Scenariul sumbru (dar realist, ținând cont că încă nu s-au afișat rezultatele preliminare) pe care-l văd: PD/TE-urile nu vor fi contractate din bugetul alocat pe 2017, în timp ce proiectele de tip PCCDI vor fi contractate (contrar tuturor semnalelor primite din mediul cercetătorilor – inclusiv cele peste 50 de contestații primite în urma evaluării – și pe calea instanței de judecată), urmând ca în cazul (foarte probabil) în care instanța va anula ordinul de lansare al competiției să fie nevoie de recuperarea banilor.

   Să nu uităm de proiectele de tip PCCF, depuse anul trecut și care nu au fost încă evaluate.

   Dialogul cu MCI nu există, atâta timp cât acesta își alege parteneri de dialog de tipul Asociația pentru Implementarea Democrației (vezi articolul recent din pressone.ro, Cumpănașul integrității) sau Consiliul Național al Rectorilor (din care s-au retras universitățile din Consorțiul Universitaria).

   De cenzurarea comentariilor noastre pe pagina de FB a ministerului nu mai vorbim…

   Prin urmare, noi putem propune, dar vorbim cu pereții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Enter Captcha Here : *

Reload Image